Dala Destilleri ligger i Dala-Järna i Västerdalarna. Företaget startades under våren 2021 av Gustaf Säljgård för att förädla ekologisk svinnpotatis till olika spritdrycker som odlats av moderbolaget Säljgården i Dala-Järna AB.

Produktionen kom igång under Januari 2022 och planerade produkter är Vodka, Gin och snaps.